Fågelbilder från Grindtorp med Omnejd

Den första gruppen med bilder är på arter som du kan se när de besöker din fågelmatning. Den andra gruppen innehåller övriga fåglar jag fotat på området. Den tredje gruppen är sjöfåglar. Den sista gruppen är bilder på andra arter än fåglar som finns hos oss. Det finns också en länk till bilder på artportalen för respektive art samt en länk för sång och andra läten.

Jag lägger till nya arter vartefter jag fångat dem på bild. Samtliga bilder är tagna vid Grindtorp med omnejd, om inget annat anges.

Fåglar vid fågelbordet

 

Bergfink

Björktrast

Blåmes

Bofink

Domherre

Entita

Gråsiska

Gråspett

Grönfink

Grönsiska

Gulsparv

Järnsparv

Koltrast

Nötkråka

Nötskrika

Nötväcka

Pilfink

Ringduva

Rödhake

Skata

Sparvhök

Sparvuggla

Steglits

Stenknäck

Stjärtmes

Större Hackspett

Svartmes

Talgoxe

Talltita

Trädkrypare

 

Fåglar vid Grindtorp

 

Bivråk

Brun kärrhök

Buskskvätta

Fiskgjuse

Gulärla

Hornuggla

Hussvala

Ormvråk

Rosenfink

Svarthätta

Svartvit flugsnappare

Sädesärla

Sävsparv

Taltrast

Tornfalk

Tornseglare

Törnskata

 

Sjöfåglar

 

Fisktärna

Kanadagås

Mandarinand

Smålom

Storlom

Storskrake

 

Andra Djur och Växter

 

Ekorre

Fälthare

Grävling

Mård

Purpurknipprot

Skogsmus (Mindre eller Större?)

Smörboll

Sidan är senast uppdaterad 2017-09-24