De här sidorna innehåller litet information om Natur och Miljö vid Grindtorp i allmänhet och fågellivet i synnerhet. Grindtorp ligger i Lindesbergs kommun i Södra Bergslagen. Avståndet till Örebro är cirka 5 mil och till Stockholm 22 mil. Det är en naturskön bygd med växlande skogar, sjöar och fält. Vår stuga ligger vid "G:et" i Grindtorp på kartan nere till höger.

 

Uppdateringar

2017-09-24     Nya foton på flera arter i galleriet, tornseglare, hussvala, större hackspett, domherre, buskskvätta och storskrake. Foton - Egna bilder

2015-12-29     Ny bild på pilfink är inlagd under Foton - Egna bilder

2014-12-25     Nu finns det ett foto på den sparvuggla som besökte fågelmatningen strax före jul. Den är inlagda under Foton - Egna bilder

2014-10-01     Ny bild på sparvhök i galleriet. De är inlagda under Foton - Egna bilder

2014-08-27     Nya arter från Grindtorp på bild i galleriet är ormvråk och gulärla. De är inlagda under Foton - Egna bilder

2014-07-25    Tomtartslistan är uppdaterad med röd glada! Trevligt nog flög det förbi en här en tidig morgon nu i juli. Nya bilder på skogsmus, ringduva, stenknäck, rödhake, bofink, koltrast och järnsparv är inlagda under Foton - Egna bilder

2014-05-01     Nya bilder på bergfink, grönsiska, gulsparv, järnsparv och ekorre är inlagda under Foton - Egna bilder

2014-03-05     Nya bilder på gråspett är inlagda under Foton - Egna bilder

2014-01-26     Tomtartslistan är uppdaterad med gråspett. Plötsligt satt den på talgen och det på juldagens morgon, mycklet kul! Bilder är inlagda under Foton - Egna bilder

2013-10-15     Nya bilder på nötskrika är inlagda under Foton - Egna bilder

2013-09-16     Ny bilder på rödhake är inlagd under Foton - Egna bilder

2013-08-23     Nya bilder på brun kärrhök är inlagda under Foton - Egna bilder

2013-08-20     Nya bilder på bivråk är inlagda under Foton - Egna bilder

2013-08-20     Nya bilder på rödhake är inlagda under Foton - Egna bilder

2013-07-23     Nya bilder på koltrast, nötskrika, sparvhök, stenknäck, skata samt taltrast är inlagda under Foton - Egna bilder

2013-07-22     Sidan om fågelmatning uppdaterad med en bild på grönfinkar

2013-06-10     Nya bilder på fiskgjuse, fisktärna och smörboll är inlagda under Foton - Egna bilder

2013-05-23     Nya bilder på grönfink, gulsparv, rosenfink (hona och hane), sädesärla, sävsparv, kanadagås, smålom, storlom och ekorre är inlagda under Foton - Egna bilder

2013-05-13     Nya bilder på koltrast, större hackspett,bofink och svartvit flugsnappare är inlagda under Foton - Egna bilder

2013-04-06     Bilder på mård vid matningen är inlagda under Foton - Egna bilder

 

Alla foton på siten: © Hans Norelius

Sidan är senast uppdaterad 2018-01-14