• Blåmes
  Blåmesarna besöker ofta
  matningen i stora antal.

  November 2012
 • Domherre
  Domherrarna sitter ofta
  i träden runt matningen
  innan de vågar sig ner
  på marken.

  Januari 2013
 • Gråsiska
  Mitt i vintern kan
  gråsiskor komma på besök.
  Här en vacker hanne.

  Januari 2013
 • Nötkråka
  Nötkråkan tycker om
  hasselnötter.
  När jag lägger ut några
  brukar de snart dyka upp.

  Januari 2013
 • Talltita
  Barrskogarnas talltita hittar
  fram till matningen alla årstider
  utom på sommaren.

  November 2013
 • Entita
  Entitan är vanlig på området och
  och kommer gärna fram till matningen
  alla årstider.

  November 2013

Fågelmatning

Allmänt

En rolig aktivitet är att ordna en fågelmatning på sin tomt. Det är både underhållande för en själv och samtidigt hjälper du fåglarna under en svår period. Det bästa är att sätta upp ett fågelbord (eller flera) och hänga upp talg eller talgbollar i träden. Du kan mata hela året om men fåglarna behöver maten bäst på vintern och på våren. Det är absolut ingen fara med att börja mata tidigt på hösten, inga fåglar kommer att undvika att flytta söderut på grund av detta. Lika ofarligt är det att sluta mata fåglarna mitt i vintern. De anpassar sig snabbt och finner föda på annat håll.

Olika sorters fågelmat

Vad är då bäst att mata med? Svaret är att olika fåglar föredrar olika sorters mat. Du bör köpa något som innehåller mycket energi, t. ex. fettrika fröer och talg. Vill du bara köpa en sort så slå till på solrosfrön, nästan alla arter uppskattar dessa. Här är några vanliga sorters mat:

Fågelmatsort Arter som tycker om denna mat
Solrosfrön (svarta och strimmiga är lika bra) Alla arter!
Hampfrön Alla arter! Speciellt grönfink, entita, talltita och nötkråka
Talgbollar Hackspettar, mesar, d.v.s. talgoxe, blåmes, entita, talltita, svartmes, tofsmes
Julkärve och havrefrön Gulsparv, andra fåglar vill INTE ha havre. Krossad havre går dock bra.
Jordnötter Blåmes, svartmes, ...
Hela hasselnötter med skal Nötkråka och ekorre
Margarin Mesar (mata med margarin vid minusgrader, billigt och enkelt)
Mjukt Bröd Trastar, skata, nötskrika
Frukt, t.ex. äpplen Trastar, sidensvans
Talg, eller ister, späck Alla hackspettar och mesar, nötväcka, skata, nötskrika, ...
Kan beställas i större livsmedelsaffärer eller hos Tjurskallen i Järnboås


Billigast köper du mat i storförpackning på t.ex. granngården i Lindesberg. Fågelmatsorter som du bör undvika är olika blandningar, t.ex. vildfågelblandning och lyxblandning. Dessa blandningar innehåller ofta en stor del frön med lägre energiinnehåll och kan därför te sig billiga.

Nötkråka vid matningen i december 2008
  Nötkråka vid matningen i december 2008

Vilka fåglar kan jag förvänta mig?

Artlistan nedan är lång och ska du få in alla dessa arter till ditt fågelbord måste du mata i många år, ha litet tur och dessutom alltid vara alert på vad som sker vid din matning. Jag har försökt markera vilka arter som är vanligast förekommande ner till de riktigt sällsynta. Notera dock att graderingen bara gäller artens förekomst vid fågelborden på området, exempelvis kråka är ju inte direkt sällsynt för övrigt. Du får gärna höra av dig till mig om du har någon art som är sällsynt eller mycket sällsynt vid ditt fågelbord.

Art Förekomst Kommentar
Fasan Sällsynt Förekommer på området vissa år för att sedan vara borta flera år i rad. Besöker matning främst på nedre delen av området.
Duvhök Sällsynt Om du har mycket större fåglar vid fågelbordet, t. ex. duvor, kan duvhöken göra ett försök att fånga sin middag hos just dig.
Sparvhök Sparsam Jagar småfåglar runt fågelbordet under vinterhalvåret. Höken kommer påfallande ofta flygande i skymning eller när fåglarna är upptagna med att fokusera på annat, t. ex. hålla koll på dig när du går förbi.
Ringduva Sparsam Äter helst det som fallit ner på marken av t.ex. solrosfrön.
Sparvuggla Sällsynt Precis som sparvhöken kan sparvugglan jaga småfåglar i närheten av matningen. Den är mest aktiv i gryning och skymning.
Större Hackspett Mycket allmän Finns på hela området och kommer ofta fram till matningar. Kommer ofta fram en och en men ibland kan 3-4 stycken dyka upp. De föredrar talg, talgbollar och solrosfrön.
Mindre hackspett Sällsynt Tycker om talg och talgbollar. Den äter sannolikt även solrosfrön.
Spillkråka Mycket sällsynt Jag har aldrig sett en spillkråka på matning. De få som lyckats med detta rapporterar att de föredrar talg, vid kall väderlek (minusgrader). Eftersom det finns gott om spillkråkor på området borde väl någon lyckas få den till sin matning! Om du lyckas med detta så hör gärna av dig till mig.
Gråspett Mycket sällsynt Gråspett tycker om talg och därmed även talgbollar. Problemet är att den är mycket ovanlig och närmaste stället med gråspett som jag känner till är ca 1 km norr om Uskavi. Det vore urkul med en gråspett på området, kämpa på!
Sidensvans Oregelbunden Äpplen, äpplen och åter äpplen tycker den om. Den drar söderut över landet under kvartal 4, länsande alla kvarvarande rönnbär, och vissa kan stanna kvar hela vintern i tätorter. De vänder norrut från mars till början av maj. Det verkar vara lättare att få in den på matning när den är på väg norrut. Vissa år är det många sidensvansar för att ibland vara mycket fåtalig.
Gärdsmyg Sällsynt Insektsätare som brukar fåtaligt övervintra i vårt område. Den finner både skydd och mat på våra risupplag. Jag har sett den äta spill under vårt fågelbord, troligen då krossade rester av solrosfrön som den svälja hela.
Järnsparv Sällsynt Flyttfågel som återkommer till oss under april. Då kan den ha ont om mat i naturen och äter då gärna solrosfrön och hampfrön.
Rödhake Sparsam För rödhaken gäller samma kommentarer som för järnsparven.
Koltrast Sparsam Kommer gärna fram i början på våren när det är ont om mat i naturen. Tycker om solrosfrön, hampfrön och frukt.
Björktrast Sällsynt Utpräglad fruktätare vid fågelborden. Våren är troligen bästa tiden.
Stjärtmes Sällsynt Föredrar talg och talgbollar men äter även solrosfrön.
Entita Allmän Hampfrön, solrosfrön och jordnötter tycker entitan om. Entitor är stationära i sina revir året om. I reviret kan det finnas flera ungfåglar förutom det häckande paret så det kan mycket väl komma fram 3-4 entitor samtidigt. Obs, svår att skilja på utseendet från talltitan.
Talltita Allmän Hampfrön och solrosfrön har mina talltitor gillat.
Tofsmes Sparsam Tofsmesparet är stationärt i sitt revir medan ungfåglar drar runt med mestågen på vintern. Tycker om solrosfrön och hampfrön.
Svartmes Allmän Älskar jordnötter men äter även solrosfrön och hampfrön.
Blåmes Mycket allmän Kan ibland vara mycket talrik för att någon gång vara osynlig. Tycker om jordnötter, talg, margarin, solrosfrön, ...
Talgoxe Mycket allmän Vanligaste fågelbordsarten i hela Sverige, så också hos oss
Nötväcka Mycket allmän En eller ett par nötväckor brukar finnas vid de flesta fågelbord. Det tycker om det mesta.
Trädkrypare Sällsynt En mycket ovanlig fågelbordsgäst. Det bästa sättet sägs vara att smeta in talg eller fett i barkspringorna på träd. Då hittar den maten när den födosöker som vanligt. De äter även solrosfrön trots sin klena näbb.
Nötskrika Allmän Tycker mycket om talg och talgbollar. Talgbollarna kan försvinna mycket snabbt om det kommer en grupp av nötskrikor. Oftast dyker de emellertid upp ensamma eller i par.
Skata Mycket allmän Det mesta går ner, ju mer och större dess bättre. Våra skator är väldigt skygga och misstänker de att du tittar på dem drar de snabbt vidare.
Nötkråka Sparsam Tycker framförallt om oskalade hasselnötter men äter också hampfrön och solrosfrön. Lägg ut de nötter som blev över efter jul. Det kan dock dröja ett tag innan nötkråkan upptäcker dem. Den är mest intresserad av mat under vinterhalvåret. Nötkråkan är en mästerlig födohamstrare. Den länsar alla områdets hasselbuskar under sensommaren (tillsammans med ekorrar). Den gömmer nötterna i sitt revir och hittar 80-90% av dem igen, flera månader senare. Vid vårat fågelbord tar den nötterna en och en och gömmer, antingen 5-15 meter från matningen eller mycket längre bort och kommer då tillbaka efter nästa nöt 5-10 minuter senare. Ibland hackar de upp nötterna direkt och äter upp.
Kråka Sällsynt Ibland kan kråkor komma fram till matningar för att äta solrosfrön eller annat gott som döljer sig bland dessa på marken. För att målinriktat locka fram kråkan så ska du mata med kött eller köttrester. Detta rekommenderas egentligen inte.
Kaja Sällsynt Jag har aldrig haft kajor på någon av mina matningar. Dock kommer de fram till matningar ibland och det är mer av kajorna vid områdets åkrar så om du bor på nedre vägen kanske de gästar dig. Jag har ingen aning om vad de kan tänkas tycka om.
Gråsparv Sällsynt Föredrar frön av olika slag, t. ex. solrosfrön. Jag har inte observerat gråsparv på vårat område och de är mycket stationära. Det vore kul om några dök upp hos oss.
Pilfink Sparsam Pilfinkar finns på nedre delen av området. De tycker om frön av alla slag, t. ex. solrosfrön och hampfrön.
Bofink Allmän Mycket vanlig på vår, sommar och tidig höst. De äter helst frön som trillat ner på marken. Solrosfrön är en klar favoritföda. Flockar på ett trettiotal individer dyker ofta upp.
Bergfink Sparsam På vårflyttningen under andra halvan av april kan bergfinkarna besöka våra fågelbord. De flyttar dock ganska snart vidare mot norr. Möjligen kan någon bergfink häcka hos oss något år. De tycker mycket om solrosfrön.
Grönfink Allmän Grönfinken är nog den art som kommer fram till matningen i störst antal, 70 stycken är inte ovanligt under sensommar och tidig höst. På vintern brukar våra grönfinkar ha dragit vidare söderut eller in till samhällena där matutbudet är större. De föredrar hampfrön men äter även solrosfrön med god aptit.
Steglits Sällsynt Våren 2010 noterades de första steglitserna på matning på området. Påskhelgen 2011 besökte de även min matning, kul. Vilken dag som helst kommer de nog till en matning nära dig! Solrosfrön uppskattas.
Grönsiska Sparsam Kan komma fram till fågelbordet under framförallt våren. Den äter gärna mindre frön som hampfrö. Den går också ofta runt och letar bland solrosfröna på marken.
Gråsiska Oregelbunden Gråsiska drar vissa år söderut över landet på hösten och stannar ibland hos oss över vintern. Den föredrar frön av olika slag, hamp- och solrosfrön går bra. När de springer runt på marken under fågelbordet ser de nästan ut som möss som ilar runt.
Domherre Allmän Alla känner väl till domherrarna, vinterns snöklädda fågelbords signatur! De är stora solrosfröälskare och kan faktiskt också sätta sig i havrekärven. De kommer i varierande antal från enstaka till flockar på över 25 individer.
Stenknäck Sällsynt Ovanlig gäst på vårat område överhuvudtaget. Dyker den upp vid ditt fågelbord är det troligen på vår eller höst. Stenknäcken tycker om solrosfrön. Den har en mycket kraftig näbb som till och med kan krossa körsbärskärnor.
Gulsparv Allmän Gulsparven finns året om på området. Den tycker framförallt om havre men äter även solrosfrön.

 

Sommarmatningen igång med grönfinkar en mass i juli 2013
  Sommarmatningen igång med grönfinkar en mass i juli 2013

Hur känna igen olika arter vid fågelbordet

De vanlig arterna lär du dig lätt. Vem känner tex inte igen domherren. Gå vidare via denna länk för att se bilder på vanliga fåglar vid våra fågelbord. Vill du lära dig litet mera om fågelmatning så rekomenderar jag Niklas Aronssons bok Mata fåglar. Den kan köpas på t. ex. Naturbokhandeln.

Motiv till motsträvig sambo

Tycker din sambo att det är onödigt att mata fåglarna? Här har du några fraser att dra vid frukostbordet för att få hen på bättre tankar:

"Vilken fantastik julstämning det blev med alla småfåglar i trädgården"
"Titta, det ser ju ut precis lika fint hos oss som på Jenny Nyströms fina julkort"
"Vi bjuder över Kalle o Britta på fika så kan vi visa våra vackra fåglar"
"Vi köper en liten fröpåse när vi handlar mat, de kostar ju ingenting"
"Vi köper en säck frön på en gång, då har vi hela vintern. Det blir billigast i längden"

Sidan är senast uppdaterad 2013-07-22