Tomtskådning vid Sommarstugan

Sommarstugan är belägen vid Grindtorp i Västmanland, ca 5 mil norr om Örebro och en mil väster om Lindesberg. Vi har haft stugan sedan 2000 och jag har kunnat följa djurlivet i närområdet sedan dess. Från hösten 2003 har jag börjat föra en tomtlista över de fågelarter jag sett på eller från tomten. Jag blev sporrad av det som Bengt Stridh skrivit om tomtskådning. Här finns både regler och lista på personer som observerat över 100 arter på sin tomt.

Tomten är ca 3000 kvadratmeter och ligger i en västsluttning ner mot sjön Usken. Det är mycket av en naturtomt med lingon, blåbär, blomsteräng, barr och lövträd inklusive rönnbär och hassel. En del av tomten slås av en gång om året med trimmer. Marken i området är kalkhaltig vilket gör att vi har tibast och någon orkidé. Vi har haft en mycket tät häck på tomten men den tog jag ner 2005 då den blev omöjlig att klippa. Fågelmässigt var det nog ingen bra ide då flera sångare ofta höll till i den. Som tur är har vi kvar en spireahäck planterad på 70-talet och inte klippt på minst 15 år, om någonsin.

För att locka fåglar håller jag igång fågelmatningen när vi är där, oavsett årstid. Vi brukar vara där några veckor på sommaren, några helger på höst och vår samt till jul och påsk. Matningen drar alltid mycket fågel även om det kan ta några dagar för den att komma igång. Eftersom stugan ligger på ett område så finns det flera andra som har matningar så fåglarna har alltid någonstans att ta vägen. Vi brukar mata med solrosfrö, hampfrö, talg, äpplen, jordnötter, hela hasselnötter och bröd. Det varierar litet beroende på årstiden.

Utsikt mot VNV - NVNedanför huset (väster) går först en liten grusväg. Direkt efter är det hagmark som betas av får. Där växer både litet blandskog och lägre buskar och träd, som en och gran. Hagmarken är utmärkt för tex. buskskvätta, sångare och olika hackspettar. Efter cirka 500 meter åt väster kommer ett band med åkrar där sånglärkor och svalor finns i mängder. Här kan även olika arter rasta vår och höst, tex. gulärla, törnskata, ljungpipare mm. Dessa ses dock inte normalt från huset. Åkrarna går ner mot sjön Usken. Det är en näringsfattig sjö med kalkgrund. Just här i sjön ligger också en rad holmar som är bra häckplatser för flera arter som fiskmås, gråtrut, storlom, småskrake (sparsam). Dessa fåglar kan med lite tur ses och höras från tomten. Utsikten från tomten åt nordväst är cirka 5 km innan skogshöjderna bortom Usken bildar horisont. En lämplig riktning för sträckspaning alltså. Påsken 2006 var ovanligt lyckad med många sångsvanar och tranor samt storspov, skogssnäppa, grågås mm.

Mot norr ligger en allmänning med blandskog, både barr/löv och olikåldrat. Här har jag satt upp en del holkar och hoppas på att få både sparvuggla och skogsduva att häcka. Hittills har det bara blivit mesar och svartvit flugsnappare. Mot Öster sträcker sig skogen kompakt i en mil vilket gör att skogsarter kan komma nära huset. 2002 häckade morkulla på tomten mot denna skog. En bit in i skogen sitter också en kattuggleholk där det var häckning 2005. Under 2012 har jag också satt upp en till kattuggleholk för att få några alternativ för ugglorna. Åt söder ligger nästa tomt och skogen är ganska gles. Fördelen med detta är att fåglarna hörs bra härifrån.

Sjöspaning åt VNVVintern 2005/2006 och 2006/2007 tog vi bort en del träd i hagen ner mot sjön. Detta för att framförallt få mer sjöutsikt men även kunna följa fågelsträcket bättre. På våren 2007 gjorde tomtägarföreningen en större avverkning i området som öppnade upp sikten avsevärt ner mot sjön. Det har haft en positiv effekt även på möjligheten att följa fågelsträcket. Den obsplats jag oftast använder är balkongen. Här har jag sikt mot Söder-Väster-Norr och sitter under tak. Enda nackdelen är att jag inte ser rakt upp men det spelar inte så stor roll eftersom luftrummet är tillräckligt brett ändå. Alternativa skådarplatser är faktiskt att sitta inne och spana åt samma håll. Betydligt varmare på sena hösten, dock blir det betydligt sämre med att höra fåglarna. Härifrån skrämmer man inte Nötkråkorna när de provianterar i hasselbuskarna eller gästar matningen. En obsplats jag provat ibland är hängmattan. Sikten är urkass, speciellt när man somnat. Har dock hängt in mindre hackspett i denna position.

Solen går ner en sommarkvällSträcket förbi Usken är ganska trevligt på våren. Fåglarna följer Norasjön, Fåsjön och Usken mot norr. Det är främst större fåglar jag kan följa från tomten. Tranor, Sångsvan, gäss, storspov mm. De passerar på samma höjd som stugan eller något högre. På hösten är sträcket mer utdraget och svårare att följa från tomten. Ledlinjerna från norr är troligen sämre för gäss och svanar. Åtminstone Bo/Berg-fink och Ängspiplärka kommer förbi i större antal.Mindre fåglar kan jag dock normalt inte artbestämma från tomten då de går framförallt över åkrarna. Över åkrarna har det sträckt både trädlärka och rödstrupig piplärka.

Min utrustning består av en handkikare Swarowski EL 10*40 EL och en tubkikare Zeizz Diascope 85 T*FL 20-75x zoom. Zoomen på upp till 75 gångers förstoring är utmärkt vid spaning över sjön.

Vilka arter får man då räkna till sin personliga tomtlista? Kort och gott räknar man de arter man själv säkert sett eller hört från sin tomt. Naturligtvis finns det en klubb för tomtskådare och där finns ju både regler och tips. Här finns tomtlistan jag skrapat ihop. Min 100e art blev härmsångare i juli 2007! Om du undrar över något så hör gärna av dig till Hans.Norelius@gmail.com

Sidan är senast uppdaterad 2017-08-22